Innhold
1
Båthavn

For å få båtplass i havnen må man være medlem i foreningen, og tildeling av plasser utføres etter ansiennitet.

Pris for båtplasser for 2019 er kr. 28,- pr. breddecentimeter, og det tilkommer en tildelingsavgift på kr. 4000,- ved tildeling av plass.

Alle som har / ønsker plass i havnen må sende inn havneskjema innen 1. januar det året man søker for. Dersom man ikke gjør dette, vil plassen bli tildelt andre. Dette gjelder alle, selv om man også hadde båtplass forrige sesong.

Dersom du ønsker båtplass, meld deg inn i foreningen og send inn utfylt havneskjema til oss. Kun medlemmer blir satt på venteliste.

Foreningens havnereglement beskriver tildelingskriterier og regler for havnen

Oversikt over tildelte havneplasser med vaktliste og vaktinstruks finner du under.

Dersom du ønsker å bruke landstrøm i båten til lading av batterier, kan dette gjøres mot et tillegg på kr. 500,- Vær klar over farene med galvanisk og elektrolytisk tæring i båten ved bruk av strøm, som er godt beskrevet av Vidar Åsvang fra Milde Båtlag i denne artikkelen. Samme retningslinjer for bruk av strøm i båt gjelder i Oslo Seilforening.

Foreningens medlemmer har også mulighet til vinteropplag på Lille Herbern for båter inntil 27 fots lengde, eller mulighet til å ligge i foreningens boblehavn. Søknadsskjema finner du på egne sider

Vi har også rullerende vakthold i havnen blant båteierne, ut ifra egen vaktliste som settes opp på våren. Vaktholdet utføres i henhold til egen vaktinstruks​, og unnlatelse av å møte på vakt medfører et ekstra gebyr på kr. 1500,-.

2
Oversikt over havnen

Havnen 2009-2.jpg

3
Vinteropplag

​Booking av tid for opptak til årets vinteropplag 2019-2020 åpner 25/8.


Tildeling av tid for opptak gjøres fortløpende for dem som hadde plass på land i fjor, og så etter ansiennitet for de som ikke hadde plass etter den 1/9.

Foreningen disponerer ca. 70 plasser for vinteropplag på øya. Maks størrelse på båt er 27 fot / 2,5 tonn. Båter som hadde vinteropplag på øya forrige år blir tildelt først, deretter blir opptaket tildelt etter ansiennitet.

Datoer for opptak til vinteropplag er uken etter høstferien (uke 41)

Plasser tildeles etter ansiennitet, først de som hadde båten på land i fjor, så etter medlemskapsansiennitet.

For å søke vinteropplag må du fylle ut søknadsskjema. Søknadsskjema kan ikke sendes før 25.august (blir da ikke med i tildeling av tid), og søknadsfrist er 10. september. Etter dette tildeles plassen til nye søkere.

Pris for vinteropplag på land regnes pr. kvadratmeter, basert på båtens lengde +0,5 meter x bredde +0,5 meter, og er p.t. kr. 110,- pr. kvm + kr. 500,- i handling.

Oversikt (passordbeskyttet med passord Vinter2019)over tider for opptak og plasser i boblehavnen blir lagt ut her​. 
Sjekk ledige tider før du sender inn søknadsskjemaet. (ikke fyll inn direkte i dette skjemaet, men på eget søknadsskjema)

Datoer for utsett fra vinteropplag våren 2020 er helgen 18-19. april

Det er også mulig å ligge i foreningens boblehavn, og du skal da benytte samme søknadsskjema som vinteropplag.
Pris er kr. 3000,- i havneavgift, og kr. 500,- for strøm inntil 60 watt eller 2000,- inntil 500 watt.​​

4
Vaktliste og vaktinstruks

Vaktliste og vaktinstruks

Vi har i henhold til foreningens havnereglement et rullerende vakthold i havnen blant båteierne ut ifra egen vaktliste som settes opp på våren.
Vaktholdet utføres i henhold til egen vaktinstruks som du finner under her, og unnlatelse av å møte på vakt medfører et gebyr på kr. 1500,-.

Vaktprotokoll for sesongen 2019 finner du her.​

Vaktinstruks Oslo Seilforening - Lille Herbern

1. Alle medlemmer som har båt i havnen går nattevakt 1 gang i løpet av sesongen. Det er ikke organisert vakthold i tidsrommet 1 – 31. juli.

2. Medlemmene må selv bytte innbyrdes om tidspunktet ikke passer. Skriftlig melding om bytte skal sendes til post@osloseilforening.no

3. Vaktperioden er fra kl. 22 og varer til kl. 06. Det skal i vaktperioden være minimum en våken vakt på øya, men begge vakter må være på øya hele natten.

4. Vakten skal gå minimum 6 runder på øya i vaktperioden. Hver runde skal omfatte alle bryggene og en runde rundt restaurantbygget.

5. Alle runder på øya skal føres i protokollen i postkassen på veggen til foreningskontoret, man fører inn tidspunktet runden ble avsluttet og evt. kommentarer om det har vært hendelser.

6. Ved oppstart vakt skal vaktene melde sin ankomst hos fergemannen, og må selv sørge for å signere seg inn i vaktprotokollen på foreningens kontor. Dersom dette ikke er gjort, vil vakten ansees som ikke møtt. Begge vaktmannskaper skriver inn eget navn med blokkbokstaver og signerer for fremmøtet. Alle hendelser som skjer gjennom vakten skal noteres ned i vaktprotokollen slik at administrasjonen kan følge opp om nødvendig. Eksempel på hva som skal noteres er: Båter som har slitt seg, pumper som ikke fungerer, fall som er flyttet, tyverier, politihenvendelelser, branntilløp, støy og evt. fyll fra restauranten, overfylte søppelbøtter, naboklager, hærverk, lyspærer som ikke virker, problemer med WC eller dusjanlegg, rapporterte feil på foreningsbåter, båter som ikke er/var skikkelig fortøyd osv.)

7. Vakten skal påse at:

a. Alle båter i havnen er skikkelig fortøyd. Er de det ikke skal vakten søke å løse dette midlertidig.

b. Dersom det er vind og fall i rigger slår mot masten skal fallet strammes opp eller flyttes ut fra masten og festet i et egnet sted på båten. Vakten har rett til å gå ombord i alle båter som er i havnen.

c. På første vaktrunde skal vakten sjekke at alle dører på foreningsbygg er låst (mastehus, verksted, skaphus, lagerrom bak oppsynsmansbolig og kjøkken på marinaen) og at det ikke er nøkkel i tenningen eller ombord i foreningsbåtene. Alle nøkler skal oppbevares i oppsynsmannsbolig. Når restauranten er stengt skal vakten påse at lokalene er avlåst, dette inkluderer også klubbrommet (dør og vinduer). Dersom restaurantlokalet ikke er avlåst skal Daglig leder på restaurant kontaktes per telefon: 22449700.

d. Dersom noen av byggene er i bruk ved første vakt, skal det avsjekkes at dørene er låst ved første runde etter at bruken er avsluttet.

e. Alle lys i foreningens bygg skal være avslått når de ikke er i bruk.

8. Vakten som er våken skal utenom rundene oppholde seg i kaiområdet ute, eller i marinabygget. Dersom det er arrangement i marinabygget kan vakten oppholde seg i fergemannsboligen til arrangementet på marinabygget er avsluttet. Dersom vaktmannskapene velger å dele vakten i to skal den som ikke er på vakt være på øya, men kan sove i egen båt eller på annet egnet sted. Den som er på vakt skal kjenne til hvor den som sover oppholder seg.

9. Ved tyveri eller innbrudd skal vakten umiddelbart kontakte politiet på telefon 112. Vakten skal ikke forsøke å anholde eventuelle lovbrytere.

10. Vakten skal ikke prøve å pågripe inntrengere. Politi skal varsles omgående. Ved bråk med personer fra øya eller kroa skal vakten hjelpe oppsyns/fergemannen med å få disse av øya. Ved håndgemeng skal vakten trekke seg unna og tilkalle politiet.

11. Vakten står ikke ansvarlig for tyverier som oppdages/ikke er oppdaget under vakten, men må vente at saken vil bli politietterforsket som enhver tyverisak. Vakten kan da bli avhørt som vitne.

Nærmere om vakt på Lille Herbern.

Den som er på vakt skal være medlem av Seilforeningen eller i nærmeste familie med medlemmet og båteier. Vakten skal være mellom 18 og 70 år gammel.

Den tildelte vakten følger medlemmets navn, og ikke båtplassen. Dersom en blir tildelt en annen båtplass skal allikevel opprinnelig vaktdato opprettholdes.

Det anbefales at alle som skal gå vakt på forhånd tar kontakt med den man skal gå vakt sammen med. Ta senest kontakt dagen før vakten starter og avklar om det er vaktbytter eller andre spesielle hensyn å ta.

Dersom man ikke møter opp på vakt som tildelt og ikke har registrert godkjent bytte, må man betale uteblivelsesgebyr som er fastsatt av foreningen. Den som eventuelt er alene på vakt ved uteblivelse må gå hele vakten alene.

Vakten er selv ansvarlig for å holde seg meg mat og drikke. Vakten må også selv sørge for å ta med seg egnede klær for å være ute om natten.

Den som har vakt skal ikke nyte alkohol eller være beruset under vakten.

Ved fravær fra vakt belastes et gebyr på kr. 1500,- (gebyret fastsettes på foreningens årsmøte). Legitimert fravær er langvarig sykdom (med sykemelding). Kronisk sykdom varsles så tidlig i sesongen som mulig slik at medlemmet ikke blir med på vaktlisten. Gjentatt manglende fremmøte kan medføre eksklusjon og tap av båtplass.

5
Lille Herbern Restaurant
Hos Oslo Seilforening har vi en egen restaurant som er åpen for medlemmer og publikum.

Foreningens medlemmer har i tillegg til restauranten tilgang til klubbrommet og egen klubbterrasse. Det serveres fra menyen på begge steder i tillegg til restauranten.

Restauranten er åpen fra 1. mai og ut september måned. Restauranten har også lukkede selskaper, er det lukket selskap har du som foreningsmedlem tilgang til klubbrom og klubbterrasse. Under lukkede selskaper kan menyen være redusert også for klubbmedlemmer, men det er alltid mulig å få servert god mat.

For klubbmedlemmer gjelder egne medlemspriser. Du må vise frem mededemeskort med oblat ved bestilling for å ha rett på medlemspriser.

Åpningstider i restauranten:

HVERDAGER: 17:00 til 23:30
HELGENE: 12:00 til 23:30
(kjøkkenet stenger 21:00)

Fergen til og fra Lille Herbern har følgende faste avgangstider:

Mandag - Fredag
09:00-15:00 - Hvert 30 minutt
15:00-21:00 - Hvert 15 minutt
21:00-24:00 - Hvert 30 minutt

Lørdag - Søndag
09:00-21:00 - Hvert 15 minutt
21:00-24:00 - Hvert 30 minutt

Siste fergen går 30 minutter etter stengetid på restaurant.

 

 

 I fokus