Da er vannet skrudd på!

Jan Petter Gamborg
10.04.2018
Da har våren meldt sin ankomst og vi har fått skrudd på vannet på kraner og toalettanlegget på øya.
Vi håper å få skrudd på ute på bryggene også i løpet av uken.
God vårpuss