Hederstegn og æresmedlemskap

​Hederstegn til Hans Erik Lindbom.

Erlend Kjelstad
08.03.2017
TILDELING AV HEDERSTEGN OG ÆRESMEDLEMSKAP

På foreningens årsmøte 2. mars 2017 ble det delt ut to hederstegn og ett æresmedlemskap.

Hederstegnene ble tildelt Hans Erik Lindbom og Rune Trondsen for sin innsats for foreningen. Særlig vektlagt er deres arbeid med å forevige foreningens historie gjennom bilder og film og i forbindelse med større regattaer har de også gjort det mulig med Web-TV og live-sendinger. De deler av sin kompetanse og bruker mer tid enn de fleste på et foreningsarbeid som er kontinuerlig og uoppfordret. Derfor ble de vel fortjent tildelt hvert sitt hederstegn for sin innsats og for sitt arbeid med å forevige foreningens historie.

I tillegg ble det delt ut et æresmedlemskap til Bjørn Andersen for sin innsats som dommer i foreningens tirsdagsregattaer. Han er utdannet dommer 3 på forbundsnivå, han har vært leder for dommerlauget i OAS og stiller opp i alle foreningens regattaer hvor han bidrar med sin kompetanse som seildommer. Han løfter på den måten våre arrangementer til et høyere nivå. Uansett vær og uansett anledning er Bjørn like blid og han er en godt likt og høyt verdsatt representant for Oslo Seilforening.

Vi gratulerer Hans Erik Lindbom, Rune Trondsen og Bjørn Andersen med tildelte hederstegn og æresmedlemskap!

Ettersom ikke alle var tilstede på årsmøtet vil vi også markere dette på foreningens vårfest.

Beste hilsener fra
Styret i Oslo Seilforening /v tidligere formann Erlend Kjelstad