Medlemskort vil bli tilsendt pr mail

​Dessverre får vi ikke brukt "Min idrett" appen til NIF for medlemskort i år heller..

Jan Petter Gamborg
18.04.2018
På tross av bekreftelser fra NIF på forhånd lar det seg dessverre ikke løse å vise foreningens medlemskort i "Min Idrett" appen.
Vi jobber derfor med en løsning for å få sendt ut medlemskort pr. mail fra vårt medlemsregister hos Medlemsnett til alle som har betalt kontingent.
De som fortsatt ikke har betalt bes gjøre dette snarest.