Nye Bryggekasser skal erstatte alle tidligere kasser

​Nye enhetlige bryggekasser skal erstatte alle tidligere kasser på bryggene

Oslo Seilforening
24.03.2017
Styret har vedtatt å fjerne alle tidligere bryggekasser og tilby nye enhetlige kasser til de som ønsker dette.

Dette betyr at alle som har hatt kasser på bryggene tidligere må fjerne disse innen dugnaden, og at de som ønsker dette kan bestille en ny kasse via post@osloseilforening.no innen utgangen av mars.


Det skal fra nå av kun skal brukes denne typen låsbar aluminiumskasse som kan kjøpes via foreningen.

Den vi ha målene L.124 cm. x B:49 cm H:44 cm.

Pris på kasser vil være ca. Kr. 3.000,-, og faktureres fra foreningen.

De vil bli montert av foreningen ved kjøpers båtplass slik det er mest hensiktsmessig etter foreningens dugnad.

 

Tidligere putekasser etc. vil ikke lengere være lov å ha på bryggene.

Det vil heller ikke være lov å ha lettbåter, kajakker, opplagsstativer eller annet privat utstyr stående på bryggene.


Påhengsmotor som ikke skal være om bord kan henges i skaphuset om man ikke vil kjøpe kasse.

Ved å kjøre en enkel og grei løsning på dette vil man unngå at noen tar seg mer til rette enn andre, og få en bedre orden på bryggene våre så vi slipper at det ser slik ut.

mere rot på brygga2.jpg