Utskifting av landbrygge

​Da er tiden kommet for en etterlengtet utskifting av vår brygge på landsiden.

Jan Petter Gamborg
11.01.2018
Neste uke starter vi arbeidene med å skifte ut bryggen på landsiden.

​Som de fleste kjenner til har vi lenge vurdert å få restaurert /skiftet ut vår brygge på landsiden.

Denne er nå i en så dårlig forfatning at noe måtte gjøres, og vi har nå fått tillatelse fra Plan- og bygningsetaten til å skifte ut denne og sette på plass en ny brygge på samme sted.

Bryggen vil fortsatt ha samme stil og utrykk som den gamle bryggen, men få  bedre fundamenter.

Under anleggsperioden vil vi flytte vår linejolle over til naboens brygge (Fegth), og de som skal ut på øya for å se til båtene sine må da benytte denne derfra. Vi vil takke Fegth for denne muligheten, og anmoder alle til å vise hensyn. Det er port i gjerdet nederst i Herbernveien som kan benyttes.